Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Fanø Skole
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Joan Esbensen den 08-12-2018
  Ansøgningsskema til Fanø Kommunale Skolevæsens Fælleslegat af 1990 kan hentes her.
  Info: legatansøgerne skal være under påbegyndt videreuddannelse og under 25 år pr. 1.11.18. Legatet vil fortrinsvis blive uddelt til udeboende ansøgere over 18 år. Legatet kan kun modtages to gange. Ansøgningsfristen er 13.12.18 kl. 12.00. Det udfyldte skema afleveres på skolen - eller sendes pr. mail til [email protected]
 • ikon
  Henrik Brøner den 07-12-2018
  Så har vi fået lavet den længe ønskede knallertparkering.
  Den er blevet placeret ved parkeringspladsen, foran skolen. Der kommer et P-skilt lidt senere.

  Så fremadrettet vil vi gerne have, at alle knallerter bliver parkeret i det område.

  Venlig hilsen
  Skolens ledelse
 • ikon
  Andrijana Brinch den 04-12-2018
  Glemt tøj m.m. fra skolen og skolehallen er fremlagt på gangen mellem Torvet og klynge A fra mandag den 10/12-18 til fredag den 21/12-18 kl. 12. Vær opmærk på at der også er masser af glemt tøj ophængt på "gitrene" i afdeling I og M.  Efter den 21/12 vil de glemte sager blive fjernet fra skolen. 
 • ikon
  Anette Lock Hansen den 19-11-2018
  Tak for hjælpen!
   
  Kære forældre til barn i SFO/klub
   
  Velfærdsforvaltningen har i samarbejde med Ungdomsringen færdiggjort en analyse af SFO- og klubområdet på Fanø.
  Som forælder har du haft en vigtig rolle i denne proces, og har bidraget med værdifuld viden om dit barns fritidstilbud. Det skal du have tak for.
   
  Forvaltningen har præsenteret resultaterne af analysen for Børne- og kulturudvalget i juni, hvorefter Byrådet i løbet af sommeren har behandlet resultaterne. Efterfølgende har forvaltningen, i samarbejde med Fanø Skoles ledelse, medarbejdere, elever og Skolebestyrelse, haft en proces for det videre arbejde med SFO- og klubområdet.
   
  Der har siden sommerferien været to projektgrupper sammensat af forældre, børn/unge, pædagoger og ledere i skole/SFO, som har arbejdet med at designe og drømme om fremtidens SFO eller ”Det gode Ungeliv” i klubregi.
  Den ene gruppe med at tænke tanker for fremtiden i SFO, hvor der både er blevet talt om ønsker til inde-og udeområder, hvad hverdagen gerne skal byde på samt hvilke arrangementer og traditioner, der kunne gøre det mere attraktivt at komme i SFO.
   
  Den anden gruppe har arbejdet med ”Det gode ungeliv” i klubverdenen, hvor der er en drøm om at kunne få sit helt eget ungdomshus med mulighed for mange forskellige aktiviteter, men også et ønske om, at der rundt om i byen og på øen kan blive væresteder, hvor der dyrkes hobbies og hvor der inviteres til noget nyt at give sig til. I den forbindelse kom der fra de unge, som deltog i dette projekt eksempelvis forslag om et have et knallertværksted, et sy-værksted, lave en teatergruppe og invitere voksne med forskellige faglige interesser til at være med til at gøre en forskel for ”Det gode ungeliv”.
   
  Projektgrupperne har som I kan læse været i drømme og ønskefaser, der giver mange spændende og nye tanker for det fremtidige indhold og rammerne for SFO samt klubben.
   
  Det næste skridt vil hen over vinteren være at få sammenskrevet og præsenteret nye bud på verdenen i SFO samt for klubben for Børne- og kulturudvalget.
   
  Som forælder vil du løbende blive orienteret om processen, og får sammen med dette nyhedsbrev adgang til den samlede rapport.
   
  Anette Lock Hansen                                           Søren Lück Madsen
  Konstitueret skoleleder                                          Velfærdschef